top of page
Taneční kurz Alfa, Nymburk
Zde se můžete zaregistrovat do systému objednávek. Po úspěšné registraci prosím vyčkejte na Mailové potvrzení a další pokyny. V závislosti na aktuální vytíženosti může tato registrace trvat 24 hod.

 
Registrační formulář do systému objednávek fotografií  - Taneční Alfa 2022
Kontakt: 
Petr Tichý
tel.: 602624715, 
E-mail: atelier@foto-tichy.cz 
bottom of page